dimecres, 29 de juliol de 2020

PDU 3 Xemeneies: Paraula d'Els Verds de Badalona al Ple Municipal vetada per l'Alcalde Garcia Albiol (PP)


Pla Director d’Urbanisme de les 3 Xemeneies
Intervenció al Ple Municipal de Badalona del 28 de juliol de 2020

Francesc Alfambra d’Els Verds de Badalona

Senyor Alcalde, senyores i senyors Regidors:

Consideracions prèvies

El Ple Municipal del 26 de febrer del 2019 d’aquest Ajuntament no va donar una  majoria  clara  a l’Avantprojecte d’aquest PDU, fins i tot es va dir que al cap i a la fi no es tractava ni de l’aprovació inicial. Un dia abans el ple municipal de Sant Adrià tampoc no el va aprovar. I la majoria d’entitats presents en el procés participatiu previ tampoc no van donar el seu vist i plau a l’Avantprojecte, ans al contrari ens vam pronunciar clarament en contra d’una proposta que venia fortament condicionada per un determinisme economicista neoliberal de maximitzar les plusvàlues de l’especulació immobiliària i inversió publica zero com a “únic escenari possible” amb un marc inqüestionable prèvia i deliberadament imposat: 1719 pisos; 300.000 m2 de sostre edificable, 5,7 m2 sostre edificable/m2 de superfície destinada a aquesta finalitat; blocs fins a 15 plantes; sense descartar un centre comercial, etcètera. 

Contràriament se’ns va fer perdre el temps miserablement, obrint debats sobre aspectes secundaris, falsos dilemes i fal·làcies absolutament irrellevants. 

Cap de les propostes plantejades per aquell “procés participatiu” estroncat, van ser acceptades, com per exemple fer un estudi econòmic de l’opció “tot parc” expropiant el sòl a preu industrial, o aprofitar l’oportunitat per encetar l’estudi tècnic del desplaçament i soterrament del ferrocarril, aprovat però postergat incomprensiblement, o per resoldre el problema del col·lector de Llevant, o tenir en compte l’emergència climàtica i la previsió mes que probable de la pujada del nivell del mar, i sobretot prioritzar un pla d’usos per a les 3 Xemeneies i la nau de turbines com a motor de desenvolupament econòmic per definir el PDU, la gran icona metropolitana de l’energia que històricament va fer possible el desenvolupament industrial i econòmic de Catalunya. Totes les propostes van ser rebutjades, però es van comprometre a estudiar la possibilitat d’esponjar la proposta urbanística, reduint el sostre edificable residencial.

Malgrat la manca de consens polític i la contestació social i ecologista despertada per  aquest PDU, ens trobem amb un nou redactat en el que no solament no es recull cap de les propostes d’aquell procés, sinó que el Departament de Territori i Sostenibilitat incompleix l’únic punt al que s’havia compromès com era el de reduir el sostre edificable residencial!  Un altre frau més!

I jo em pregunto: si els ajuntaments no van aprovar l’Avantprojecte, com es que el projecte va seguir endavant i a pitjor! No solament NO recull cap millora, sinó que l’empitjora notablement! Quin es el paper dels ajuntaments? Aprovar acríticament un Pla imposat per cobrir l’expedient? On és la democràcia municipal? 

Aquest PDU està viciat d’origen, perquè incompleix totes les normatives internacionals i pròpies respecte a la governança i a la corresponsabilitat entre l’administració pública i la ciutadania en l’aprovació de projectes d’afectació ambiental com aquest. 

Ja els vaig fer el llistat d’incompliments, ara només esmentaré el mes casolà de tots, i no per això els menys important: com es habitual, incompleixen sistemàticament els Estatuts del Fòrum del Medi Ambient que obliga al govern a consultar aquest òrgan municipal prèviament a l’aprovació de projectes com aquest! Democràcia Municipal Zero!
 

 Perquè ens oposem a aquest PDU?

·        S’imposa -segons els redactors- “l’únic escenari possible”, que correspon a  l’única lògica possible, la lògica del mercat, i a l’única veritat absoluta, la del neoliberalisme econòmic per a la millor reproducció del capital 

 • S’imposa un nou barri segregat en zona inundable, confinat per la barrera arquitectònica del ferrocarril
 • S'ignora el perill per a la salut pública que representa ubicar un barri a menys d’un km de la incineradora TERSA, i a 400 metres de les quatre centrals tèrmiques de cicle combinat, totes elles considerades plantes altament contaminants, amb dioxines i furans, micro-partícules, compostos orgànics persistents, CO2, etcètera
 • S’ignora i no actua sobre el col·lector de Llevant i els continus episodis de contaminació marina que causa per saturació o mal funcionament
 • S’imposa l’augment del sostre edificable residencial un 11%,  passant dels 1719 pisos inicials a 1844
 • S’imposa augmentar en 5.000 nous veïns a unes ciutats superpoblades com Sant Adrià de Besòs (36.496 hab./2016) i Badalona (215.634 hab./2016) amb unes densitats de 9.554 hab./km2 i de 10.181 hab./km2 respectivament
 •  S’imposa reduir el sostre d’activitat econòmica un 33% i el dels equipaments un 35%
 • S’imposen blocs d’habitatges d’una volumetria sobre dimensionada de fins a 19 plantes!
 • S’imposa No actuar sobre l’adaptació i la resiliència al canvi climàtic del conjunt de la ciutat als fenòmens climatològics extrems i a la més que probable previsió de pujada del nivell del mar
 • S’imposa traslladar la subestació de transformació elèctrica amb un cost de 19 milions d’€ a càrrec de l’administració injustificadament
 • S’imposa no actuar, però consolidant, i perpetuant la barrera ferroviària, hipotecant el seu futur desplaçament cap a l’interior on donaria molt millor servei de transport públic, alliberant alhora el tall urbanístic que bloqueja la trama urbana de les nostres ciutats amb el front litoral
 • S’imposa unes recomanacions i “Directrius urbanístiques” sense definir sobre els polígons El Sot i Badalona Sud, escamotejades del procés participatiu, que sorprenentment, -diuen- son la clau perquè el PDU prosperi. Un mecanisme opac per planificar mes promocions immobiliàries.
 • S’imposa NO incorporar cap pla d’usos per a les 3 Xemeneies i la nau de turbines
 •  Només respon a les expectatives de negoci immobiliari d’Endesa i Metrovacesa (constructora del Banc de Santander i del BBVA), que ja han constituït la seva Operadora mercantil i promotora immobiliària Front Litoral Besós S.L.
 • S’incrementa en un 37% la valoració del sòl, bàsicament privat
 • Es un projecte zombi, completament aliè a les necessitats reals del context social, històric, econòmic, cultural, ambiental i ecològic en el que es pretén implantar.
 • Incompleix el marc legal vigent en matèria de protecció ambiental, d’adaptació, resiliència  i lluita contra l’emergència climàtica que ja tenim aquí, com la Llei de Canvi Climàtic 16/2017 del Parlament de Catalunya, per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i la descarbonització de l’economia, o el Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE) per a l’abandonament dels combustibles fòssils i nuclears envers un model energètic renovable 100%
 • Incompleix la Directiva Europea Marc dels Residus Municipals, que descarta la incineració com a valorització energètica passant la prevenció, la reutilització i el reciclatge a ser la nova jerarquia en la gestió dels residus
 • La nul·la inversió pública deixa prou clar que no hi ha cap voluntat política per fer d’aquest PDU un gran projecte de país, com es proclama públicament
 • Vist l’esbiaixament de preus en la valoració del sòl entre els propietaris i l’administració i l’estudi econòmic es un punt fosc quelcom mes que preocupant (804 €/m2 Vs. 277€/m2!).

Per tot això us demanem retirar el PDU i encetar un nou procés de participació democràcia efectiva  i vinculant
Per què volem un gran parc litoral equipat?
 •  En primer cal dissenyar un gran parc litoral metropolità, donant molt més protagonisme a la protecció i millora del medi natural de la desembocadura del Besòs envers la seva regeneració ecològica, amb la promoció d’activitats econòmiques compatibles amb aquest entorn natural
 •  Cal prioritzar un pla d’usos  de les 3 Xemeneies i la sala de turbines en la línia de la proposta del HUB internacional del coneixement i la recerca del Desenvolupament Sostenible i de la Pau que proposa Màrius Rubiralta, actualment en via morta
 • Destinar aquests espais a usos de formació professional, de recerca científica en la transició energètica, el canvi climàtic, les energies renovables i les industries netes, així com de promoció de cooperatives de treball associat, etcètera
 • Conservar el conjunt patrimonial arquitectònic de les 3 Xemeneies dignament, una icona metropolitana, recordatori de la història de l’energia que va fer possible el desenvolupament industrial i econòmic de Catalunya
 • Fer un estudi de les mancances i les necessitats, econòmiques,  socials,  culturals,  lúdiques i esportives de Sant Adrià de Besòs, per aprofitar que aquesta oportunitat  de transformació del litoral incideixi positivament en el teixit social i econòmic de la ciutat
 • Instem al govern de la Generalitat a fer un estudi financer de l’opció “tot parc equipat” prioritzant un projecte funcional per a les 3 Xemeneies com a motor de reactivació econòmica com l’esmentat, apostant per  un gran projecte de país de transformació del front litoral, defugint la vella fórmula de maximitzar l’especulació immobiliària, com a “únic escenari possible”

Per a una planificació democràtica del  front litoral i la reparació del deute ecològic i el greuge històric comès amb Sant Adrià de Besòs i Badalona

La necessitat d’una planificació democràtica del front litoral és més que evident, i l’oposició al PDU de les 3 Xemeneies, és un crit d’alerta inequívoc d’una nova cultura de la sostenibilitat, envers un nou model que vetlli pel benestar mediambiental  i la salut de les persones  i estableixi una frontera  de sostenibilitat en l’ocupació humana d’aquest territori. 

Badalona i Sant Adrià de Besòs, han d’exigir reparar la injustícia ambiental, el greuge històric i el deute ecològic que hem patit i encara patim, amb una forta inversió pública per fer possible aquest gran parc litoral metropolità i el manteniment de les tres xemeneies com elements patrimonials de la memòria històrica del que havia estat la producció energètica, combinat amb un gran projecte de país, més enllà del marc metropolità.

És una vergonya el paper subsidiari i de titella del Departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat al servei  dels agents privats. Mentre se’ls omple la boca parlant del gran projecte de país de les 3 Xemeneies, però sense posar ni un euro, ni mostrar cap voluntat política per fer-ho realitat. S’està copiant el model d’especulació immobiliària del port-Canal del Gorg de Badalona i d’abandonament del patrimoni industrial com és la CACI, mostrant d’aquesta manera la cara més fosca de la vella política del gran formigó.

El PDU de les 3 Xemeneies ha de ser un gran projecte de regeneració ambiental i ecològica d’aquest fràgil ecosistema de la desembocadura del Besòs, de recuperació de la memòria històrica de l’energia que va fer possible la industrialització de Catalunya, amb un gran equipament  cultural de país, i un centre internacional de recerca científica i formació professional i d’aprofitament dels recursos naturals  per al gaudi social, lúdic i esportiu d’aquest extraordinari patrimoni natural litoral. I no un nou episodi vergonyant d’especulació immobiliària en la línia del caduc PGM franquista del 76 de reproducció del capital com el que s’està planificant.  

Comentaris annexes:


Mentre que als nostres barris no paren de créixer les bosses de misèria, de pobresa, de marginació i d’exclusió social, al PDU de les 3 Xemeneies planifica una atacada d’especulació immobiliària en benefici EXCLUSIU dels grans propietaris, dels grans inversors, dels grans consumidors, dels grans tenidors i dels fons voltors.


ERC/Comuns: Amb tot el meu respecte, companys d’ERC i dels Comuns, el vostre “vot crític” i abstenció no va gaire mes enllà de la retòrica verbal per intentar encobrir inútilment una mena de submissió o complaença amb el dictat i la imposició d’un determinisme economicista descaradament neoliberal. Votant SI a aquest nyap especulatiu us llenceu en braços de l’os franquista del PGM del 1976. Negueu del dret a una planificació democràtica del litoral, impediu una ciutat pensada democràticament en benefici de tothom i col·laboreu amb la vella política del gran formigó, d’un skyland sobredimensionat. 


PSC/PP/PDCat: Tractant-se de negocis immobiliaris el PSC sempre ha anat de la mà de la dreta catalana i espanyola. On ha quedat l’optimisme progressista de la socialdemocràcia en la política econòmica keynesiana d’inversió publica i de defensa de l’estat del benestar? Fa dècades que està mort i enterrat!


Karl Marx va dir una vegada que la història es repeteix, suggerint que un esdeveniment  ocorre dues vegades al llarg del temps, primer com a tragèdia i després com a farsa. Avui estem en plena farsa, jo diria tragicòmica i vergonyant d’una esquerra i uns comuns que han perdut el guió o ignoren el paper i la funció social que els pertocaria en aquesta funció.

Badalona, 28 de juliol de 2020

Arribat el dia del Ple Municipal de l'Ajuntament de Badalona on s'havia de votar l'aprovació inicial del PDU de les 3 Xemeneies, vam ser vetats per l'Alcalde Garcia Albiol amb l'auxili de David Torrents, únic regidor de JxCat. Per aquest motiu vam procedir a fer lectura del text a la plaça de la vila de Badalona


Un cop llegida la intervenció, el nostre company va ser abordat per una parella de mossos d'esquadra de paisà requerint-li la documentació, en negar-se a facilitar-la el van amenaçar que el detindrien per identificar-lo en comisaria! Una clara acció de repressió policial combinada amb represió política de la discrepancia socials i ecologista, inaugurada pel govern municipal del PP, presidit per l'Alcalde Garcia Albiol, conegut per les seves campanyes xenòfobes i racistes, a les que ara afegeix el vet politic a la paraula al ple del nostre company d'Els Verds de Badalona Francesc Alfambra.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada