dijous, 1 d’agost del 2019

Moció al Ple de denúncia de la Plataforma Salvem ca l'Endal per la mala gestió d'un residu tòxic i contaminant com son les uralites d'amiantMoció al Ple Municipal de Badalona del 30 de juliol de 2019

Denúncia de la mala gestió de l’amiant a les obres de neteja de ca l’Endal i en defensa d’aquest conjunt patrimonial

Plataforma Salvem ca l’Endal/Francesc Alfambra

Bona tarde a tothom: Sr. Alcalde, Sres i Srs Regidors, conciutadans, veïns, veïnes i company@s: Moltes gràcies per la vostra atenció.
Em dic Francesc Alfambra i us parlo en nom de la Plataforma Salvem ca l’Endal


 1r. Consideracions prèvies i antededents històrics

Com tots vostès saben, ca l’Endal, l’antiga casa del Delme de Badalona és una joia  arquitectònica, de la que tots ens hem de sentir orgullosos, tant com de les termes romanes o de la vila romana recentment trobada a l’estrella.

La casa del Delme havia estat propietat del Capítol General dels Canonges de la seu de la Catedral de Barcelona i també seu de la rectoria de la parròquia de Santa Maria, fins que el 1686 s’instal·là al Dalt la Vila on hi és ara. Allà es cobràven els Delmes (10% de les collites) i les primícies eclesiàstiques que els pagesos badalonins pagaven en espècies per la pabordia del mes de maig. Donat que el cobrament era en gra, en vi o en espècies, ca l’Endal tenia un espaiós celler amb botes, cups i premses i un graner amb sitges.
Atenent a les nombroses restes d’àmfores trobades a diferents èpoques es dedueix que havia estat una vila romana dedicada al vi.

Amb la desamortització de Pascual Madoz de 1841, va ser expropiada per l’estat i es van suprimir el pagament de delmes i primícies. Poc desprès, Eudald Comià i Font, Dr. En Farmàcia de Berga la va comprar.

A l’octubre de 1980, per encàrrec del primer ajuntament democràtic, els arquitectes Francesc Lladó i J.A. Padròs, la van incloure al catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Municipal amb la fitxa D-3, recomanant un ús cultural o com a Museu de la Indústria.

Des del 2008 es de propietat municipal, pel que ja era hora que comencessin els treball per recuperar aquest extraordinari patrimoni històric, que amenaça ruïna, deixat, brut degradat i malmès, situat al barri de Bufalà, un barri que fa 40 anys reivindica un equipament sociocultural.

2. Denúncia de la mala gestió dels residus contaminant, tòxics i perillosos

Però malauradament les obres de neteja no podien haver començat pitjor!
Els fets: La setmana del 10 de juliol van començar els treballs de neteja, retirada d’heures i l’enderrocament indegut d’una escala afegida a l’edifici i la retirada irregular  d’uralites, un fibrociment d’amiant, un residu contaminat, tòxic i perillós que es va acumular a la via pública, incomplint les normatives en matèria de Salut i Seguretat laboral, en matèria de tractament adequat d’aquest residu, i dipositat de manera negligent al carrer Nova Cançò sense mesures de seguretat d’obligat compliment com el seu confinament, la seva inertització i tancament de seguretat, incomplint les Ordenances Municipals i la Disciplina Urbanística, amb risc d’afectació a la salut pública.Alarmats per la comissió d’aquestes irregularitats i incompliments flagrants, La Plataforma Salvem ca l’Endal i Els Verds de Badalona vam posar cinc denúncies: A la Guardia Urbana, a Medi Ambient, a Espais Públics, a Urbanisme els dies 12, 14 i 15 de juliol. Han passat quinze dies i encara no hem rebut cap resposta donant explicacions de tot plegat, ni de quines mesures s’han pres per corregir aquest desgavell municipal.


El compliment de la normativa vigent és obligatori no solament per a empreses i particulars, sinó especialment i amb mes motius per a les administracions públiques com és el cas de l’Ajuntament!

Malauradament en aquest cas la responsabilitat directa o subsidiària es del mateix Ajuntament i de les seves regidories respectivament, ja que l’empresa Mon Vertical s’ha desmarcat públicament.3r. Per tot això preguntem:

·         Qui se’n farà càrrec de gestionar correctament aquests residus tòxics?
·         Sobretot tenint en compte que d’un total de 17.000€ destinats al tractament de residus en general, al capítol 11 de la Memòria de neteja de l’interior de la masia, poda i neteja de la jardineria, enderroc i construccions exteriors del mur perimetral i construcció de nova tanca, consta una despesa de 10.000€ per a la disposició controlada a abocador específic dels residus de fibrociment:

“F2RA7520 kg Disposició controlada a abocador específic de residus de fibrociment (res.Esp.) Disposició controlada a abocador específic de residus de fibrociment (residus especials) 5 m3 5 2.000,000 10.000,000 10.000,00”·         Tenint en compte les irregularitats i els incompliments de la normativa vigent, no s’entendria que cap regidor d’aquest Ple Municipal voti en contra de la moció que es presenta per part de Guanyem Badalona en Comú, ja que es limita a demanar responsabilitats i a exigir l’estricte compliment de la normativa negligida irresponsablement!


4t. Crítiques al Pla Recupera i en defensa de ca l’Endal

Més enllà de la nefasta actuació sobre l’amiant, ens amoïnen altres aspectes encara més importants. Estem d’acord amb la major part de les actuacions previstes del Pla Recupera de ca l’Endal com son la neteja i el reforçament de les estructures arquitectòniques i els forjats, però hi ha alguns punts importants que discrepem absolutament. Fa tres anys que la plataforma intentem persuadir a l’ajuntament sense gaire èxit d’algunes actuacions previstes com son:

·         El Pla preveu enderrocar el mur perimetral de Martí Pujol des de la fleca fins a la porta de ferro i substituir-lo per una tanca tipus fax inadequada per protegir el recinte interior. Considerem que el mur perimetral forma part indivisible del patrimoni de ca l’Endal

 • El Pla preveu enderrocar la foneria (1ª industria de Badalona: Casanova, Comià i Cia de 1841). Considerem la foneria un patrimoni històric extraordinari per a la nostra ciutat que mereix ser protegit i preservat.

 •  Es neguen a sanejar la pèrdua d’aigües fecals i descontaminar la mina del Comú que té una entrada dins del recinte de ca l’Endal, mina que data de 1831.
 •   Es preveu arrasar els horts urbans.

 • No actua sobre la teulada.

 • Han tallat les palmeres, figueres i d’altres arbres quan al projecte només es parla de podar-los.

 • El Pla General Metropolità del sector de ca l’Endal contempla l’obertura d’un vial de 20 metres d’amplada i la construcció de dues noves edificacions als horts inclosos al recinte.

5è. Incumpliment de la paraula del Sr. Rubén Guijarro regidor d’Urbanisme

El dia 8 d’abril La Plataforma ens vam reunir amb el regidor d’Urbanisme Sr. Guijarro i d’altres tècnics, on el regidor es va comprometre a signar l’acta dels acords presos que encara avui no ha signat i que ja s’estan incumplint amb l’inici dels treballs de neteja:

 • Supervisió per part de tècnics de patrimoni del Museu Municipal de la neteja a realitzar dins la masia a fi efecte de valorar si hi ha elements amb valor històric susceptibles de conservar.
 • A la memòria es preveu fer una tria selectiva dels residus, però s’està llençant tot indiscriminadament als mateixos contenidors: mobles, andròmines, ferralla, documents, cartes, llibres, etcètera!
 • A la memòria es parla i així ho vam acordar de no tallar cap arbre sinó de podar-los, malgrat una cosa i l’altra han decidit tallar cinc arbres alguns monumentals com la palmera i fruiters com les figueres.
 • On han anat a parar les nombroses garrafes de vidre protegides amb cistelles de bímet?
 
6è. Per tot això demanem:
 • Modificar puntualment el planejament previst al PGM, -tal i com vam acordar- del sector de ca l’Endal eliminant el nou vial i els dos edificis prevists.
 • Ampliar la declaració actual de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de l’edifici de ca l’Endal a tot el recinte incloent-hi el mur perimetral.
 •  Destinar les despeses de l’enderrocament del mur perimetral i de la foneria per una actuació d’urgència d’estudi de l’estat de les patologies de la teulada tal i com es farà amb les estructures i els forjats per preveure els treballs necessaris per a la seva reparació o renovació.
 •  Consensuar la protecció i preservació de tot el contingut del recinte, tret de les estructures superposades i les teulades d’uralita de la foneria.
 • Reactivar el procés participatiu i vinculant per definir un Pla d’Usos pel futur de  ca l’Endal, la qual cosa condicionarà les futures actuacions urbanístiques i arquitectòniques d’aquest conjunt patrimonial.
 • Fer una provisió de fons molt més ambiciosa per afrontar seriosament el futur Centre Cultural de Ca l’Endal, perquè amb els 200.000€ del Pla Recupera no n’hi ha prou ni per començar!Moltes gràcies per la vostra atenció!

Badalona, 30 de juliol de 2019