dimarts, 12 de juliol del 2022

Acta de la reunió Defensem ca l'Arnús-Ajuntament

 

Acta de la reunió de la Plataforma de Defensa del parc de 

ca l’Arnús amb Teresa González, Regidora de Territori

 i cinc tècnics d’Urbanisme i de Medi Ambient

(Sala de premsa d’El Viver)

Francesc Alfambra

De la Plataforma de Defensa del parc de ca l’Arnús

Assistència:

Per la Plataforma:

Víctor Àvila, Francesc Alfambra, Eva Ruiz, Joan Pujol, Maria del Valle Castellano i Manolo Pacheco. Excusen assistència: Montserrat Rectoret i Maria Alejandra Fernández.

                                                Fotos: Maria del Valle Castellano

Per l’Ajuntament:

Teresa González, Pere Baguè, Xavier Codes, Rafael Argelich, Ramón Díaz i Gregori Muñoz-Ramos.Prèvia:

1. A proposta nostre, fem una roda de presentació dels assistents/es

2. Proposem aixecar acta de la reunió. Al·leguen que ho tenien que haver dit amb temps per portar una secretària. Contestem que ja la farem nosaltres mateixos.

La Regidora:

Comença la regidora dient que «estan d’acord a parlar de la protecció del parc i d’obrir un procès participatiu sobre un pla d’usos del parc» (un tema de la reunió posterior que la regidora tenia amb la coordinadora veïnal del Dte 1r, un tema que òbviament compartim, però que no era l’objectiu de la nostra reunió).

I afegeix: «...que s’han modificat uns drets adquirits i que dins el marge que tenim estem disposats a treballar tot el que sigui viable».

Acaba dient que «els tècnics ens explicaran com està la part afectada, que per cert són 40 pisos no 55»

Introducció Plataforma:

Vam demanar una reunió urgent amb l’alcalde, però ens sembla perfecte fer-ho amb la regidora de Territori per delegació.

Estem alarmats perquè el projecte de construcció de dos blocs de pisos previstos es absolutament incompatible amb la protecció íntegra del parc. Com tots sabem a la fitxa del catàleg de patrimoni municipal protegit elaborada l’any 1980 pels arquitectes Joan Antoni Padròs i Francesc Lladò, plenament vigent, inclou el mur perimetral, la font de Roca i Pi i el barri de l’entrada emblemàtica al passeig dels Plàtans des del carrer de Sant Bru. La seva execució malmetria aquest patrimoni arquitectònic i significaria talar plàtans i còculs centenaris.

És per això que us oferim tot el nostre suport al ple municipal i al govern a trobar una solució que impedeixi aquesta afectació tan negativa al patrimoni del parc com podrien ser una permuta, un expropiació o la suspensió de l’expedient o en el seu cas la suspensió de la llicència d’obres arran de la proposta de la Generalitat de declarar com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) tot el conjunt del parc. Amb voluntat política, la declaració de BCIN facilitaria la suspensió del projecte i per tant la protecció integra del parc. Aquest sentiment de rebuig està molt arrelat al barri i a tota la ciutat, aquest projecte es absolutament impopular, per això us demanem que doneu una solució a aquest nyap urbanístic.

En aquest moment, apareix TV3 demanant autorització per prendre imatges de la reunió, a la que accedim tant la Regidora com la Plataforma.

Tècnic:

Hi ha una sèrie de processos que la Generalitat ha fiscalitzat i que els Plens Municipals van validar. Aquest projecte no va néixer ahir. Tothom té dret a queixar-se, a presentar al·legacions en l’aprovació inicial per modificar coses, però quan han acabat dos processos la cosa és més complicada. Hi ha uns drets adquirits d’uns tercers que ho fa tot molt més complicat. Hi ha un Pla General Metropolità vigent. Hi ha una cosa que no entenc, i és que hi va haver consens.....

Hi ha informes favorables de la Comissió del Patrimoni Municipal de Badalona, del Departament de Cultura de la Generalitat, de la Direcció d’Energia, etcètera..

Respostes Plataforma:

La gent, ara està molt més conscienciada que abans, no estem d’acord en absolut, perquè totes aquestes bestieses són inadmissibles. Canviem de paradigma! Hem parlat amb moltíssima gent que no estan gens ni mica d’acord amb tot això.

L’Associació Els Verds de Badalona vam fer un plec d’al·legacions recollint la necessitat de protecció de tots els elements del catàleg del patrimoni inclosos dins el perímetre del parc i les vau rebutjar totes!

El suposat consens veïnal no va ser tal: les AA. de VV. d’Iris-Sol-Casagemas i Manresà van estar en contra i els/les assistents/es a les assemblees veïnals que es van fer per informar d’aquest projecte, no van estar a favor d’aquest projecte! Tothom o si més no una immensa majoria ho vam rebutjar.

Tècnic:

Per fer una cronologia, hauríem de començar parlant del Pla General Metropolità (PGM) del 1976. Des d’aleshores hi havia previst prolongar la Via Augusta amb un vial de 20 metres fins a la riera de Canyadó. Al anys 90’s es va plantejar un vial per a vianants i de serveis de 8 o 9 metres des del carrer Seu d’Urgell fins a la riera, però un particular va presentar un contenciós i el va guanyar pel que vam tornar al PGM anterior, del vial de 20 m d’amplada, molt pitjor!

També als anys 90’s es va plantejar un centre de convencions a la part alta de ca l’Arnús, algunes modificacions de la Covesa/Ford i un nou intent de reconduir el vial de 8 o 9 metres d’amplada aprofitant el que hi ha entre el mur dels badius i els parc, estrictament de serveis, que s’aprovà definitivament al 2007. El 2009 es torna a aprovar minimitzant l’afectació als badius. Es planteja un vial de vianants només transitable per la a Guàrdia Urbana, Protecció Civil, etcètera. Juan Alberto Arnús es va negar a vendre la seva part del parc, pel que l’Ajuntament el va expropiar!

Amb la crisi immobiliària del 2008 es paralitzà tot. L’Ajuntament planteja 3 polígons d’actuació. Vam inscriure com a pública l’entrada monumental del passeig dels plàtans al parc per poder-ne fer ús de l’entrada i dues privades, a ambdues bandes de l’entrada. El 2018, els propietaris, li venen a la constructora Metropolitan House, amb drets privats, amb una compactació a la de l’esquerra. El 2018 es fa l’aprovació provisional (al·legacions rebutjades ja comentades abans) i al 2020 l’aprovació definitiva (En plena pandèmia).

Respostes i pregunta de la Plataforma:

Els terrenys eren de Joan March i de Vila Remisa propietaris de la Covesa. Va sorprendre molt que l’entrada fos també propietat dels amos de Covesa!

Juan Alberto Arnús va posar una única condició per vendre i era que l’Ajuntament li havia de garantir que tot el parc seria públic! Com l’Ajuntament no li va garantir, es va negar a vendre i és per això que se’l va expropiar forçosament!

A l’aprovació definitiva del novembre de 2020 consta l’eliminació de 200 metres quadrats del vial: Segueix programat el vial?

Resposta tècnic:

Sí, el vial segueix programat!

Hi ha tres nivells en els projectes abans de donar la Llicència d’obres:

    1. Planejament

    2. Projecte d’Urbanització

    3. Projecte de Reparcel·lació

    4. Atorgament de Llicència d’obres

El planejament ja està aprovat definitivament, ara falten els projectes d’Urbanització i el de reparcel·lació, i a partir d’aquí es donarà la llicència d’obres. Ara mateix, a Urbanisme estem supervisant l’expedient d’urbanització dels propietaris. Els propietaris anteriors de Metropolitan House ja tenien llicència d’obres, però arran del procès participatiu que es va obrir el 2018, els propietaris es van avenir a modificar i compactar la ubicació de l’edifici de l’esquerra enganxat al mur de l’entrada.

Preguntes de la Plataforma:

1. Es va indemnitzar els propietaris per modificar i compactar la construcció si ja tenien Llicència d’obres?

2. Quan es van reqüalificar les tres finques de verd privat protegit a urbanitzable?

3. Per què es fa servir el parc com a aparcament de vehicles d’empreses contractistes, de dipòsit de maquinària, de cabines de la platja i de contenidors de la recollida selectiva? És un parc metropolità per al gaudi de la ciutadania no un magatzem de materials i maquinària!

L’any 2000, a la preinaüguració i obertura del parc al públic, Maite Arqué, aleshores Alcaldessa de Badalona va declarar a la revista municipal Bétulo:

«La ciutat ha rebut el seu regal de reis, encara que és cert que encara manca un tros molt petit per a que tot ca l’Arnús sigui públic»

4. Si l’Ajuntament havia comprat i/o expropiat mes de 10 ha als propietaris de la família Arnús, i se sabia que restava mitja ha en mans privades (Joan March i Vila Remisa, propietaris de Covesa), per què no es van comprar o expropiar aleshores també?

5. Què va passar entre el 2000 que l’Alcaldessa reconeixia aquesta mancança per assolir un parc de ca l’Arnús públic 100% i el 2004-7 en que es van començar a tramitar modificacions i requalificacions d’aquesta mitja ha privada?

Però no busquem culpables, volem solucions!

6. Heu fet un càlcul del que costaria expropiar?

Resposta dels tècnics:

1. No es va indemnitzar res als propietaris malgrat tenir la llicència d’obres

2. Mai es van requalificar de verd privat protegit a urbanitzable, perquè sempre havien estat urbanitzables

3. És normal que hi hagi aquest dipòsit de maquinària i contenidors de la poda (?), a tots els parcs es fa (?), però en els material de la platja teniu raó, estem reduint l’espai ocupat!

4. Callada per resposta!

5. Callada per resposta!

6. Callada per resposta!

Plataforma:

Molt agraïts per tota la informació facilitada pels tècnics, però els tècnics treballen en funció dels acords del Ple Municipal, per tant no estem davant d’un problema tècnic sinó polític.

I dirigint-nos a la regidora:

El que us estem demanant al govern, a tots els grups municipals i a l’Ajuntament en Ple és una solució política per anul·lar aquest nyap urbanístic que malmet i destrueix l’entrada més emblemàtica del parc més històric la ciutat i de tota l’Àrea Metropolitana Barcelona.

No volem ni un sol pis a ca l’Arnús perquè ca l’Arnús no es toca!

Hi ha més de 150 milions de superàvit a l’Ajuntament.

L’aprovació definitiva del centre de convencions a la part alta del parc, de les germanes Maria del Mar i Clara Arnús, no va impedir que s’anul·lés mitjançant la permuta de tres finques municipals i un pagament (98% del parc) en metàl·lic de 280 milions de pessetes.

Perquè ara no es pot fer el mateix?

Pregunta a la regidora:

No ens dónes cap esperança ni prens cap compromís en aquest sentit?

Resposta de la Regidora:

Ens hem de cenyir a la legalitat i no podem fer res en contra.

Resposta de la Plataforma:

Amb la legalitat a la mà es pot fer una cosa i la contrària, només cal voluntat política per fer-ho!

-Sense haver acabat la nostra intervenció, la regidora s’aixeca de la cadira donant per acabada la reunió, però això no ens impedeix acabar dient-li:

Hem vingut a oferir tot el nostre suport i col·laboració en cercar una solució per protegir íntegrament el parc, però si el que voleu es confrontació, la tindreu!


A les 18:30 h es dóna per acabada la reunió.

Plataforma de Defensa del parc de ca l’ArnúsBadalona, 11 de juliol de 2022