dilluns, 7 de març del 2022

Presentació del Manifest i constitució de l'ENTESA per a un Gran Parc al Litoral-Besòs


 

Manifest en defensa d’un gran parc metropolità 

al litoral de les Tres Xemeneies del Besòs

Aquests dies s’està duent a terme una forta campanya de màrqueting polític i mediàtic del hub audiovisual de les Tres Xemeneies del qual no tenim cap informació. Tanmateix, la campanya omet i amaga a l’opinió pública que el principal objectiu del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies (PDU3X) és construir 1.844 habitatges distribuïts en 30 blocs d’habitatges des del riu Besòs fins al barri de La Mora de Badalona, en zona inundable i potencialment inundable, entre el ferrocarril i la platja. Una gran operació d’especulació urbanística, típica de la vella política del gran formigó, sobre 32 ha en la primera fase i un xec en blanc sobre altres 85,4 ha en una segona fase.

En l’actual context d’emergència climàtica, necessitem espais resilients que mitiguin i adaptin les nostres ciutats als fenòmens climàtics cada vegada més extrems i recurrents com són les tempestes marines, les sequeres, les pluges torrencials, les nits tòrrides o les  onades de calor.

Un cop desapareguda la indústria costanera entre la desembocadura del Besòs i el port de Badalona, ha arribat el moment de reivindicar la renaturalització del nostre front litoral. Cal descontaminar la zona i compensar la gran pressió que l’elevada densitat urbana del Baix Besòs produeix sobre el medi natural així com la contaminació atmosfèrica que generen les centrals de cicle combinat d’Endesa i Naturgy i la incineradora de residus urbans TERSA que es troben just a l’altra banda de la desembocadura del Besòs.

El litoral necessita la creació d’una gran zona verda, d’un gran parc litoral metropolità, que ajudi a regenerar ecològicament l’espai natural de la desembocadura del riu i les platges que l’envolten. Treballar pel bé comú passa per fer possible aquesta regeneració. La “urbanització” de la zona, entesa com la creació d’un nou barri amb 5.000 nous veïns, confinat entre el ferrocarril i el mar, va en contra de les necessitats socials, econòmiques,  ambientals i ecològiques d’aquest territori litoral metropolità.

A més de la creació de llocs de treball, exigim la descontaminació, la renaturalització, la millora del transport públic, l’eliminació de la barrera arquitectònica del ferrocarril, el desplaçament  cap a l’interior del col·lector-interceptor de Llevant, reconeixent i preservant els valors patrimonials històrics i socials de la tèrmica de les Tres Xemeneies catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.

Cal aprofitar l’oportunitat que representen els nous usos a que es destini l’edifici de l’antiga central, com a veritable motor i revulsiu, per reactivar l’activitat econòmica i industrial propera. Les activitats econòmiques han de ser compatibles amb la protecció i preservació d’aquest espai natural i amb la lluita contra el canvi climàtic. Calen activitats relacionades amb les energies renovables, les indústries netes, les cooperatives de treball associat, compatibles amb altres activitats evitant el monocultiu sectorial, així com la promoció de formació professional, la inserció laboral i l’ocupació de qualitat.

 Per tot això, exigim a les Administracions públiques que compleixin amb les seves obligacions de treballar pel bé comú. Que, fruit d’una planificació estratègica consensuada, destinin les inversions i tots els esforços necessaris a impedir l’especulació immobiliària del sòl del PDU3X que es fonamenta exclusivament en polítiques de maximització de les plusvàlues urbanístiques en benefici exclusiu dels grans propietaris (Endesa i Banc Santander) i de les immobiliàries (Metrovacesa i Front Litoral Besòs SL).

Cal posar en valor la regeneració ambiental i ecològica d’aquest fràgil ecosistema litoral com a únic camí possible d’adaptació i resiliència al canvi climàtic. Cal apostar per un gran parc verd litoral metropolità equipat pel gaudi i protecció de la ciutadania, combinat amb un projecte funcional de les Tres Xemeneies que respongui a les necessitats socials i econòmiques de la nostra comarca, així com per la recuperació de la memòria històrica de la producció d’energia i de la lluita obrera. Necessitem que aquest darrer tram litoral metropolità sigui un parc més verd i més nostre.

 

Per un gran parc metropolità equipat al litoral 

de les Tres Xemeneies del Besòs!


Volem un parc litoral verd i nostre!

  

Sant Adrià de Besòs i Badalona, 9 de març de 2022