dissabte, 15 de febrer de 2020

A 23 anys de la fundació del Fòrum del Medi Ambient de Badalona

Amb motiu d'aquesta efemèride, recuperem de la hemeroteca un article publicat el 30 de juny del 1998, per Francesc Alfambra a El Punt de Badalona, amb motiu del primer any de vida d'aquest Consell Municipal de participació ciutadana per temes de medi ambient, fundat el 25 de juny de 1997:dimarts, 4 de febrer de 2020

Carta a la Regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona: Emergència Climàtica i incompliment del Reglament Intern del Fòrum del Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona


 A l'Atenció de la Sra. Rosa Trenado,
Regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona

D'en Francesc Alfambra,
President de l'Associació Els Verds de Badalona 


Exposició de motius: 

Segons em consta, la darrera sessió plenària del Fòrum del Medi Ambient es va realitzar el 16 de gener  de 2019, és a dir fa un any que no es convoca cap plenari d'aquest òrgan municipal consultiu. Donat que el Reglament Intern del Fòrum preveu quatre convocatòries/any, és a dir una cada trimestre, es incomprensible que no s’hagi fet cap en tot l’any!

Donats els nombrosos episodis de contaminació marina de la temporada de platges de l'estiu passat, es especialment greu, no haver convocat la 4ª sessió del fòrum de tardor,  tradicionalment dedicada a informar de la gestió feta durant la temporada de platges. 

Tenint en compte l'Emergència i el canvi climàtic que indiscutiblement ja estem vivint, posat de manifest a nivell local per les destrosses del Pont del Petroli i per la pèrdua de platges que ens ha deixat la tempesta #Glòria,

Per tot això, exposem el següent:

Primer: Li comuniquem la nostra mes enèrgica protesta per l'incompliment de les quatre convocatòries del plenari del Fòrum del Medi Ambient de tot l'any 2019, ja que al nostre entendre a més d'una flagrant manca de respecte a aquest procés participatiu, es una irresponsabilitat institucional intolerable.

Segon: Demanem la convocatòria urgent del plenari del fòrum corresponent al primer trimestre de 2020

Tercer: Demanem la inclusió de l'Emergència Climàtica a l'ordre del dia d'aquest plenari.

Quart: Demanem que es faci una convocatòria pública, dirigida no solament als membres de ple dret integrants del plenari de Fòrum sinó que es convidi a totes aquelles entitats i persones interessades en col·laborar amb obrir debat sobre l'emergència del canvi climàtic i adoptar acords de projectes i programes per fer els canvis necessaris i urgents que calgui fer conjuntament Ajuntament i ciutadania per fer front al canvi climàtic a nivell local.

Cinquè: Demanem reprendre els acords dels plenaris del Fòrum anteriors, incomplerts pels regidors anteriors, com per exemple: El compliment efectiu i sense excuses del calendari trimestral de convocatòries del Plenari del Fòrum, Sense detriment de tots els actes informatius adcionals que calgui fer a més a més; La creació d'una comissió de reforma del reglament intern, mai convocada; la convocatòria d'un acte informatiu extraordinari per informar de la gestió feta durant la temporada de platges del 2019; la creació d'una comissió de treball sobre la serralada de Marina; Incentivar a la participació a les entitats de ple dret que no assisteixen als plenaris; etcètera.


Esperant la seva resposta, rebi una cordial salutació.

Francesc Alfambra
Associació Els Verds de Badalona
elsverdsbdn@gmail.com
tel.636245658 

                                                                       Badalona, 4 de febrer de 2020